Tävla med Taxi Göteborg!

På denna sida hittar du alla aktuella och kommande tävlingar vi arrangerar på Taxi Göteborg. Delta, ha roligt och ta chansen att vinna fina priser!

Taxibil

Nedan finner du allmänna villkor och regler för Taxi Göteborgs Facebook- och Instagram-tävlingar:

Genom att delta i tävlingen godkänner du våra Tävlingsvillkor samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen.

Bil med Taxi Göteborgs dekaler

Allmänna regler gällande tävlingar på Facebook.

1. Tävlingen organiseras utav Taxi Göteborg.
2. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Facebook.
3. Din Facebook-profil måste vara skapad i enlighet med Facebook Community Rules. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.
4. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande och bryter mot vår policy.
5. Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Taxi Göteborg. Detta innebär bland annat att samtliga av dina rättigheter till bidraget upphör och att Taxi Göteborg får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Taxi Göteborgs normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
6. Vinnaren utses av en jury hos Taxi Göteborg. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas.
7. Vinnaren annonseras på Facebook-sidan utav Taxi Göteborg genom ett svar på vinnarens bidrag samt i ett inlägg på sidan.
8. Vinnaren behöver kontakta Taxi Göteborg inom 14 dagar efter utannonseringen av vinnaren. Om vinnaren inte tar kontakt inom denna tid, förbehåller vi oss rätten att välja en ny vinnare.
9. Priset kan inte bytas ut mot kontanter eller andra varor/tjänster.
10. Eventuella skatter eller avgifter som uppstår till följd av vinsten betalas av vinnaren.
11. Taxi Göteborg förbehåller sig rätten att ändra tävlingsvillkoren vid oförutsedda händelser.
12. För mer information om Facebooks officiella regler för tävlingar, besök denna sida!

En illustration av taxi chauffören Stig som är en del av Taxi Göteborgs logotyp.

Allmänna regler gällande tävlingar på Instagram.

Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa. Allmänna tävlingsvillkor samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen.
1. Tävlingen organiseras utav Taxi Göteborg.
2. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Instagram.
3.Din Instagram-profil måste vara skapad i enlighet med Instagrams policys och du måste ha en öppen profil. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.
4. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande och bryter mot vår policy.
5. Genom att du delar ditt tävlingbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till
Taxi Göteborg. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör
och att Taxi Göteborg får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Taxi Göteborg normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
6. Vinnaren utses av en jury hos Taxi Göteborg. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas.
7. Vinnaren annonseras på Instagram-sidan utav Taxi Göteborg genom ett svar på vinnarens bidrag samt i ett inlägg på sidan.
8. Vinnaren behöver kontakta Taxi Göteborg inom 14 dagar efter utannonseringen utav vinnaren. Vinnaren behöver bifoga adress, kontaktuppgifter samt telefonnummer. Obs! Om vinnaren inte kontaktar Taxi Göteborg enligt den utsatta tiden är juryn fria att utse en annan vinnare utav tävlingen. Priset skickas inom 30 dagar efter det att Taxi Göteborg erhållit vinnarens adressuppfifter.
9. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
10. Priset/Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter eller tjänster till ett likvärdigt pris.
11. Taxi Göteborg förbehåller sig rätten att ändra tävlingsvillkoren vid oförutsedda händelser.
12. För mer information om Instagrams officiella regler för tävlingar, besök denna sida!

Personlig information

Då vi presenterar vinnaren kommer namnet på vinnaren att tillkännages i Taxi Göteborgs sociala kanaler. Vinnarens bidrag kan även komma att presenteras i kanalerna då vinnaren tillkännages. Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tävlingsvillkor, skrivfel samt för att tekniska felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör, hos t.ex. Instagram. Vinnarens personliga information kommer inte att delas med tredje part. Vi kan komma att spara personuppgifter om vinnaren upp till 90 dagar efter utsedd vinnare. Taxi Göteborg kommer inte spara för att på annat sätt bearbeta dina uppgifter i samband med att du deltar i Taxi Göteborgs tävlingar på Facebook eller Instagram. Vi kommer alltså inte använda dina uppgifter för insamling, registrering, lagring, bearbetning eller spridning av dina personuppgifter. Du hittar mer information om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR här. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på adressen:

Taxi Göteborg TGEF
Gustaf Dalénsgatan 19
417 05 Göteborg
Märk kuvertet med GDPR.