Certifieringsutbildning Serviceresor

Vi är även ackrediterade att utbilda förare för certifiering att köra serviceresor. För att bli certifierad till att utföra serviceresor för Västtrafik och Göteborgs Stads serviceresor skall man efter genomförd certifieringskurs skriva prov med godkänt resultat. Förarcertifieringen är giltig i 5 år.

Gul cirkel med ikon som föreställer en prisdekal

Utbildningen består av:

  • A-del: Bemötande och service.
  • B-del: Avtalskännedom.
  • C-del: Specialfordon

Pris för utbildning (A, B, och C) inklusive kursbok och 1 provtillfälle: 2000:- exkl. moms

Kommande utbildningstillfällen: