Vår historia

Sedan 1922

Taxi Göteborg grundades 1922. Vi var Göteborgs första taxibolag och hette då Göteborgs Droskägarförening.
För att beställa en droska kunde man gå eller ringa till närmaste taxistation. En ”telefonpojke” tog emot inkommande samtal och sprang sedan ut med adressuppgifterna till någon av de väntande droskorna.

Fordonen utgjordes av häst och vagn. Så var det fram till slutet av 1920-talet, då hästdroskorna byttes mot motordrivna bilar. I mitten av 1960-talet installeras radiostationer och kommunikationsutrustning i bilarna.

Svart-vit bild på en gammal taxi och en förare

Datoriserade beställningar

I början av 1980-talet förändrades verksamheten avsevärt. Som första taxibolag i världen införde vi datoriserad beställningsfunktion. Därmed kunde växeltelefonisterna boka lediga bilar utan att samtala med förarna.

Fri konkurrens

Nästa stora förändring skedde 1990, då taximarknaden i Sverige avreglerades och fri konkurrens blev verklighet. För att särskilja oss från de nya konkurrenterna blev alla Taxi Göteborg-bilar vita i mitten av 1990-talet. Till skillnad mot tidigare, då vår fordonsflotta bestod av regnbågens (nästan) alla färger.

Gubben Stig

För att stärka vår bilprofil ytterligare, och dessutom särskilja oss från imitatörer och oseriösa aktörer, fick Taxi Göteborg ett nytt ansikte i början av 2000-talet: Stig.

Stig är den glade taxigubben som finns på våra bilar. Stig är en fiktiv taxiförare men hans förebild var i allra högsta grad verklig. Ragnar Fagerberg, som Stigs förebild heter, är en legend inom Taxi Göteborg. Hans far var en av grundarna 1922 och Ragnar själv drev föreningens största åkeri.

En illustration av taxi chauffören Stig som är en del av Taxi Göteborgs logotyp.

Webbokning och nationellt taxinätverk

2005 tog Taxi Göteborg ännu ett stort kliv framåt genom att införa taxibokning via Internet. Strax därefter blev Taxi Göteborg en av cirka hundra medlemmar i det nybildade nationella taxinätverket Svea Taxi Allians. Nästa steg togs 2009, då Taxi Göteborg och Taxi Väst inledde ett nära samarbete. 2010 blev vi delägare i Taxi Stenungsund och sedan 2012 är vi ägare till Taxi Kungsbacka.

År 2022 firade Taxi Göteborg 100 år och idag är Taxi Göteborg Västsveriges största taxibolag, med cirka 300 taxifordon och 700 taxiförare. Vi kör dygnet runt, 365 dagar om året, och hjälper våra resenärer med cirka 2-3 000 resor varje dygn.