Vi kommer alltid...

  • Bemöta dig trevlig och professionellt
  • Svara när du ringer
  • Svara på frågor som du kan tänkas ha inför en taxiresa
  • Repetera din taxibeställning, så att du kan vara säker på att vi uppfattat den korrekt
  • Skicka den taxibil som är närmast dig när du beställer
  • Vilja höra vad du tycker om Taxi Göteborg
  • Ge dig ett fastpris på en resa inom Göteborg
En illustration av taxi chauffören Stig som är en del av Taxi Göteborgs logotyp.
Illustration med ikoner och Taxi Göteborgs 10 servicelöften