Miljö, kvalitet och säkerhet

Säker Grön Taxi

Taxi Göteborg är certifierat enligt Säker Grön Taxi, ett ledningssystem för miljö, kvalitet och trafiksäkerhet. Systemet är utformat av Svenska Taxiförbundet och kan beskrivas som ett "taxifierat" ISO. Säker Grön Taxi är en viktig del i vårt långsiktiga strategiska arbete och en förutsättning för att vi ska kunna möta alla de utmaningar som väntar oss. Säker Grön Taxi-certifikat.

Logotyp för Svenska Taxiförbundets  Säker Grön Taxi

Årets entreprenör 2016 - Stora Trafiksäkerhetspriset

Juryns motivering

"Genom en rad proaktiva åtgärder bidrar vinnaren till att höja trafiksäkerheten för taxiresor. Vinnaren har bland annat infört syntest för alla sina taxiförare, installerat hjärtstartare i ett antal fordon samt säkerhetscertifierat sin verksamhet."

Garanterat trafiksäker syn

Vi är det första svenska taxibolag som garanterar att våra chaufförer kör med en trafiksäker syn.

Alkolås

Alla våra bilar är utrustade med alkolås.

Hjärtstartare

En del av våra taxibilar är utrustade med hjärtstartare. Förarna till dessa fordon är utbildade i hjärt-lungräddning och i att använda hjärtstartare. Bilar med hjärtstartare är märkta med Hjärt-Lungfondens grön-vita klisterdekal.

Hjärtstartare är den enda effektiva hjälpen när någon drabbas av hjärtstopp. Taxi Göteborgs hjärtstartare har skänkts av Hjärt-Lungfonden.

Säkerhetskamera

I samma ögonblick som du går in i bilen tar vår säkerhetskamera fem bilder. När du öppnar dörren för att stiga ur tas åter fem bilder. Vårt kameratillstånd tillåter att VD och trafikchef får avsyna bilderna i ett särskilt visningsprogram i upp till en månad efter resan. Avsyning av bilder sker vanligtvis i samband med begäran från polis. Alternativt kan det också ske om VD eller trafikchef anser att det är nödvändigt för att klara ut en specifik situation.  Bilder avsynas aldrig om inte starka skäl föreligger.

Bilderna ska öka säkerheten för både förare och kunder. Dessa bilder har hjälpt Polisen vid ett flertal tillfällen att identifiera personer och utreda brott. En dekal visar att bilen har tillstånd att använda säkerhetskamera.

Spåra körningar

Bokningar som görs via app, hemsida och telefon registreras i vårt trafikledningssystem och kan detaljspåras efteråt. Körningar som tas på gatan kan spåras genom betalsystemet, förutsatt att du har sparat kvittot.

Våra förare

Vi ställer höga krav på våra förare. Läs mer om intagning och förarutbildning.

BKY - för din säkerhet

Taxi Göteborg använder Behörighetskontroll Yrkestrafik (BKY) för att svara upp mot behörighetskrav som lagstiftningen inom yrkestrafiken har satt upp. Systemet bygger på dagliga kontroller av körkortsbehörigheter och trafiktilstånd. Läs mer om BKY.

Behörighetskontroll Yrkestrafik (BKY)

BKY - för din säkerhet

Taxi Göteborg använder Behörigetskontroll Yrkestrafik (BKY) för att svara upp mot behörighetskrav som lagstiftningen inom yrkestrafiken har satt upp. Systemet bygger på dagliga kontroller av körkortsbehörigheter och trafiktilstånd. Läs mer om BKY.

Verksamhetspolicy

Taxi Göteborgs affär är att erbjuda och utföra bekväma persontransporter till företag, affärsresenärer, samhälle och privatpersoner.
Vi ska ge bästa möjliga service, ta ansvar genom att ta hänsyn till miljö, kvalitet och säkerhet samt vara tillgängliga när och där våra kunder behöver oss. Vi strävar efter att minska miljöpåverkan, höja kvaliteten och förebygga risker från de tjänster vi utför.

En ikon föreställande en portfölj

Vi fokuserar vårt förbättringsarbete inom följande områden:

Fordon

Vi följer den tekniska utvecklingen och jobbar långsiktigt för att höja trafiksäkerheten och minska drivmedelsförbrukningen och samtidigt öka andelen förnybar energi som används i våra fordon.

Service och utbildning

Våra kunder ska alltid uppleva att vi ger bästa möjliga service i alla delar i processen: Boka – resa – betala. Vi lyssnar på våra kunder och medarbetare för att driva utvecklingen framåt. Som en del i förbättringsarbetet utbildar vi löpande våra medarbetare för att öka medvetenhet och kunskap.

IT & System

Vi prioriterar systemutveckling med syfte att förenkla taxibeställningen, utföra bekvämare och säkrare taxiresor och effektivisera administrationen. Vi jobbar med ständiga förbättringar och förebyggande arbete för att skapa en positiv förändring inom våra fokusområden. I detta arbete följer vi god taxitradition samt de lagar och andra krav som gäller för oss.