Att bli medlem och driva åkeri i Taxi Göteborg Ekonomisk Förening

En ikon föreställande en portfölj

För att bli medlem i Taxi Göteborg Ekonomisk Förening krävs att du:

  • Har kört som förare för något av våra åkerier i minst två (2) år, som heltidsanställd, eller har varit åkeriägare ansluten till annat etablerat taxibolag i minst två (2) år (externa sökande).
  • Inte haft allvarliga reklamationer (internsökande).
  • Har lämnat in alla dokument som krävs för godkännanden
  • Betalar inträdesavgift, plåtavgift, andelsvärde och månadsavgifter.
  • Förvärvar ett, enligt Taxi Göteborgs bestämmelser, godkänt fordon.
  • Tillhandahåller dokumentation om dig själv och ditt företag enligt Taxi Göteborgs bestämmelser.

För att vara medlem i Taxi Göteborg Ekonomisk förening krävs att du:
- Uppträder och sköter ditt åkeri på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt och enligt Taxi Göteborgs bestämmelser.
- Betalar fastlagda avgifter till föreningen i tid.

Är du intresserad av att bli medlem i Taxi Göteborg? Välkommen att mejla medlemsservice.