Allmänna villkor för företag

Vit logotyp för Taxi Göteborg med gul bakgrund

Dessa allmänna villkor (”Villkor/en”) gäller mellan Taxi Göteborg Ekonomisk Förening, org. nr. 757200–4351 (”Taxi Göteborg”, ”vi”, ”våra”, ”oss”), och företagskund (”Företagskund”, ”du”, ”dig”, ”din/a”, ”ditt”) när Företagskund, eller fysisk person som företräder Företagskund, bokar, betalar och genomför en resa med någon av Taxi Göteborgs taxibilar (”Tjänsten”). Företagskund ansvarar för att alla fysiska personer som Företagskund låter utnyttja Tjänsten följer Villkoren.

Dessa Villkor innehåller också särskilda villkor för ditt företagskonto (avsnitt 5).

I och med att du accepterar Villkoren vid registrering av ett företagskonto, bokar din resa vår hemsida eller när du annars använder Tjänsten, blir Företagskunden bunden av dessa Villkor. De Villkor som gäller vid tidpunkten för din bokning gäller också för den resa som bokningen avser.

Du kan läsa om vår behandling av personuppgifter i vår integritetspolicy som du hittar här: https://www.taxigoteborg.se/kundservice/integritetspolicy.

1. Om oss

Taxi Göteborg är en ekonomisk förening som ägs av cirka 100 medlemmar. Det är medlemmarna som driver åkerierna som äger alla taxibilar och har anställda taxiförare. Vi ställer höga krav på våra taxiförare och utbildar dem i bland annat lokalkännedom, säkerhet, bokningssystem, taxameterförfarande, kundavtal, taxor, trafikregler och såklart praktik i trafik. Förare som utför omsorgsresor (färdtjänst och sjukresor) genomgår extra utbildning för att kunna hjälpa kunder med speciella behov.

Taxi Göteborg utför persontransporter för privatpersoner, företag och affärsresenärer samt för samhällets förvaltningar (t.ex. färdtjänst, sjukresor och skolskjuts). Taxi Göteborg vill vara det självklara lokala valet av taxibolag i Västsverige som erbjuder hållbara, trygga och säkra resor med god service och tillgänglighet.

Samtliga fordon anslutna till Taxi Göteborg är försäkrade mot skada på passagerare och egendom.

Dessa Villkor reglerar Taxi Göteborgs skyldigheter gentemot dig som Företagskund, samt dina skyldigheter som Företagskund när du reser med oss.

2. Om tjänsten – din resa med oss

2.1 Att bli Företagskund hos oss

Förfarandet för att bli Företagskund hos oss går till enligt följande.

Först fyller du i ett ansökningsformulär på Taxi Göteborgs hemsida och skickar in din ansökan. Din ansökan skickas då direkt till en kreditupplysningstjänst. Resultatet från kreditprövningen skickas sedan till vår kundserviceavdelning som gör en bedömning av din kreditvärdighet. Om du anses kreditvärdig kommer vi att begära att behörig firmatecknare skriver under ett företagskundsavtal med oss, vilket sker genom digital signering. När avtalet är signerat öppnas ett konto automatiskt och du tilldelas ett kundnummer. Vi kommer även att registrera ett företagskonto åt dig, läs mer under punkten 5 nedan.

Alla våra Företagskunder faktureras månadsvis om ingen annan betalningslösning särskilt överenskommits, läs mer under punkten 3.1 nedan.

2.3 Att boka resa

Du som Företagskund har ett unikt kundnummer hos Taxi Göteborg som alltid ska uppges vid bokning. Du kan boka en resa med oss via telefon eller via www.taxigoteborg.se.

När du beställer en taxi via telefon bekräftas din bokning muntligen via telefonisten. Som Företagskund har du tillgång till ett prioriterat nummer som ger förtur till växeln, detta nummer är: 031–651515.

Kontrollera så snart som möjligt att din bokning har blivit korrekt, om så inte är fallet kontakta oss omgående, se våra kontaktuppgifter till vår kundportal nedan under punkten 9.

2.4 Förbeställning från flygplats

Om du förbeställer en taxi från flygplats möter Taxi Göteborg upp med namnskylt i välkomsthallen, förutsatt att du har angivit flight-nummer vid bokning så att vi kan bevaka ankomsttiden.

2.5 Boka bud

Som Företagskund kan du boka bud med Taxi Göteborg. Taxi Göteborgs budservice kör varje dag, dygnet runt. Du kan boka budet på samma sätt som när du beställer en vanlig resa, men glöm inte att uppge att det är en budkörning i samband med bokning.

2.6 Priser

Aktuella priser framgår av Taxi Göteborgs vid var tid gällande prislista på vår hemsida eller enligt separat avtal mellan Taxi Göteborg och dig. Taxameter gäller om inget annat särskilt överenskommes.

Ytterligare kostnader kan tillkomma, så som framkörningsavgift, och avgift vid resor från flygplats eller centralstation. Dessa framgår av gällande prislista på vår hemsida.

2.7 Tilläggstjänster

Du kan i samband med din bokning även beställa tilläggstjänster så som t.ex. kombi, bilbarnstol, babyskydd, eller storbil. Aktuella priser för tilläggstjänster framgår av gällande prislista på vår hemsida.

2.8 Avbokning och återbetalning

Vid bokning av taxi via telefon eller via vår hemsida, kan du avboka din resa upp till 30 minuter före avtalad upphämtningstid.

Om du avbokar din resa senare än 30 minuter före avtalad upphämtningstid kommer vi att debitera dig fullt ut för resan, enligt fastpris för upphämtnings- och avlämningsadress.

Om du har avbokat din resa och har rätt till återbetalning kommer aktuellt belopp inte att faktureras.

2.9 Bagage och kvarglömda persedlar

Våra förare kan hjälpa dig att lasta i och ur ditt bagage i fordonet. Vi ber dig att packa ditt bagage med omsorg och för att det ska tåla transport. Om ditt bagage skulle skadas under resan kan du ha rätt till ersättning för skadan beroende på den specifika situationen.

Taxi Göteborg ansvarar inte för kvarglömda saker, tänk därför på att titta dig noggrant omkring i fordonet innan du stiger ur vid din slutdestination. Om du skulle hitta kvarglömda saker från en tidigare resenär i fordonet ber vi dig att meddela föraren.

Om du upptäcker att du har glömt kvar något i någon av våra taxibilar är du välkommen att kontakta oss så snart som möjligt så ska vi försöka hjälpa dig så gott det går.

Taxi Göteborg sparar inga kvarglömda upphittade saker. Upphittade värdesaker lämnas vidare till Polisens hittegodsavdelning.

2.10 Om du tar fel bil

När du bokar en taxi via telefon anger du ditt kundnummer och/eller för- och efternamn som referens. När taxibilen kommer uppger du din referens för föraren som bekräftar bokningen och din resa kan påbörjas.

När du bokar en taxi via vår hemsida anger du också ditt kundnummer och får en bokningsbekräftelse av oss via e-post och/eller sms med bokningsnummer samt bilnummer på taxibilen. Föraren får motsvarande bokningsnummer sänt till sig så fort denne har plockat upp din bokning och är på väg till dig. Ditt bokningsnummer ska alltid motsvara förarens bokningsnummer, vilket du hittar på takskylten till fordonet. Föraren kan också muntligen bekräfta bokningsnumret.

Du har bara rätt att nyttja taxibil som du har beställt. Tänk därför på att kontrollera att du väljer rätt taxibil, tar du en annan taxibil kan det medföra att en annan resenär blir utan sin bokning. Om du vid upprepade tillfällen otillåtet nyttjar andra resenärers bokade bilar har Taxi Göteborg rätt att neka dig tillgång till Tjänsten.

2.11 Om taxin inte kommer eller om taxin är försenad

Om taxin inte anländer till aviserad upphämtningsplats på anvisad upphämtningstid ber vi dig kontakta oss omgående för hantering.

Om taxin är mer än 20 minuter försenad till resans slutdestination eller helt uteblir och det beror på omständighet på vår sida har du rätt till en schabloniserad kompensation. Kompensationen utgår genom kreditering av motsvarande belopp från nästkommande faktura.

Den högsta ersättningen du kan utfå vid utebliven taxi eller försenad taxi enligt dessa Villkor uppgår under alla omständigheter till maximalt 2000 SEK.

För utebliven taxi eller försening som beror på omständigheter utanför vår kontroll, se vidare under punkten 6 nedan.

2.12 Om du som resenär är försenad eller inte dyker upp till din förbokade taxi

Det är ditt ansvar som resenär att vara i tid till din förbokade taxi. När utsatt upphämtningstid passerats kommer föraren att göra ett försök att kontakta dig per telefon om du har angett ett nummer. Får föraren beskedet att vänta kvar så debiteras väntetidstaxa enligt gällande prislista. 5 minuter efter utsatt upphämtningstid har föraren rätt att avboka din resa och du kommer då att debiteras fullt ut för resan.

Om platsen du befinner dig på saknar adress eller är svår att hitta ber vi dig samverka med föraren för att hitta en lämplig upphämtningsplats. Vid bokning via våra digitala kanaler kommer du att se förarens telefonnummer vid beställning. Ditt telefonnummer kommer också att förmedlas till föraren. Om du vet med dig att platsen du ska bli upphämtad på är svår att hitta kan du även meddela denna information och eventuella detaljer om var du är redan vid bokning, t.ex. ”Vägen är avstängd men stanna vid brevlådan, där står jag”.

Vid beställd upphämtning på flygplats gäller följande. Taxin väntar 15 minuter efter utsatt upphämtningstid. Efter att 15 minuter har passerat kommer föraren att kontakta dig om du har angett ett nummer. Får föraren beskedet att vänta kvar så debiteras väntetidstaxa enligt gällande prislista. Om du inte svarar när föraren försöker kontakta dig väntar föraren ytterligare 10 minuter innan föraren avslutar bokningen och lämnar platsen (totalt 25 minuter efter utsatt upphämtningstid). Du är då skyldig att erlägga full betalning för resan.

3. Betalning för resan

3.1 Betalning mot faktura

Som Företagskund blir du fakturakund hos Taxi Göteborg. För att bli fakturakund måste du skapa ett företagskonto, se mer under punkten 5 nedan. Taxi Göteborg kommer även att göra en kreditprövning och kan då komma att inhämta en kreditupplysning om dig. I samband med kreditupplysningen kan Taxi Göteborg komma att sätta en övre kreditgräns för dig. Fakturering kan ske antingen mot ditt kundnummer eller mot Svea Taxi Allians företagskort, se nedan under 3.2.

Fakturering för aktuell kontoskuld kommer att faktureras månadsvis i efterskott eller med annat längre tidsintervall som skriftligen avtalas mellan Taxi Göteborg och dig. Vid fakturering tillkommer fakturaavgift 50 kronor, exklusive moms, per faktura. Full betalning av aktuell kontoskuld ska vara Taxi Göteborg tillhanda senast på det förfallodatum som anges på utställd faktura. Du är betalningsansvarig för den kontoskuld som uppkommer på kontot genom användning av Tjänsten jämte eventuell ränta, avgift och annan kostnad som påförts kontot i samband med detta. Vid försenad betalning utgår ränta på förfallet belopp i enlighet med 6 § räntelagen.

Företagskund är alltid skyldig att betala faktura om Företagskund inte bestridit betalningsskyldighet inom 14 dagar från att ha erhållit fakturan.

4. Dina skyldigheter som resenär

Som resenär bör du räkna med att viss försening eller oförutsedda händelser kan uppstå under resans gång och du är skyldig att begränsa den eventuella skada du kan komma att lida av exempelvis en försening. Vi ber dig därför att:

 • Vara i god tid till din beställda taxi. Stå på aviserad upphämtningsplats minst 5 minuter innan aviserad upphämtningstid.
 • Tänk på att ha god tidsmarginal mellan din taxiresa och eventuella anslutande avgångar på taxiresans slutdestination.

4.1 Vår rätt att neka dig tillgång till Tjänsten

Om du använder Tjänsten i strid med dessa Villkor eller i övrigt i strid med de instruktioner som Taxi Göteborg från tid till annan anvisar (”Missbruk av Tjänsten”), och inte vidtar rättelse inom skälig tid från dess att Taxi Göteborg påpekar detta, har Taxi Göteborg rätt att, tillfälligt eller permanent, neka dig tillgång till Tjänsten.

Följande beteenden ska alltid anses utgöra Missbruk av Tjänsten:

 • Du underlåter att betala för din taxiresa,
 • Du underlåter vid upprepade tillfällen att i rätt tid dyka upp till din bokade taxi,
 • Du vid upprepade tillfällen otillåtet nyttjar andra resenärers bokade bilar,
 • Du vid upprepade resetillfällen nekats genomföra en resa med oss med hänvisning till punkten 4.2 nedan, eller
 • Du skadar Taxi Göteborgs egendom.

4.2 Vår rätt att neka dig Tjänsten i enskilt fall

Utöver vad som i övrigt följer av dessa Villkor förbehåller sig Taxi Göteborg rätten att neka dig att genomföra en bokad resa med oss i följande fall:

 • Föraren gör bedömningen att ditt bagage är olämpligt, till exempel för att det innehåller farliga eller explosiva ämnen eller vassa eller otympliga föremål (exempelvis en cykel),
 • Du är berusad eller narkotikapåverkad,
 • Du beter dig aggressivt eller hotfullt,
 • Du utsätter våra förare för kränkande behandling (inklusive men inte begränsat till rasistiska påhopp, sexuella ofredanden eller mobbning).

Om Taxi Göteborg nekar dig att genomföra en bokad resa med hänsyn till denna punkt 4.2 kommer din resa att krediteras. Du har inte rätt till någon ytterligare ersättning vid nekad resa enligt denna punkt 4.2. Notera att du även kan bli ersättningsskyldig gentemot Taxi Göteborg för uppkommen skada i enlighet med punkten nedan.

4.3 Din ersättningsskyldighet gentemot Taxi Göteborg

Om ditt agerande i enlighet med punkterna 4.1 och 4.2 ovan medför en skada och/eller merkostnad för Taxi Göteborg, inklusive men inte begränsat till invärtes städning av taxibil och/eller lagande av Taxi Göteborgs egendom, är du ersättningsskyldig gentemot Taxi Göteborg för detta.

5. Särskilda villkor för ditt företagskonto

5.1 Registrering av företagskonto

För att bli Företagskund behöver du registrera ett företagskonto hos oss. Du ansvarar för att uppge korrekta och fullständiga kontaktuppgifter och att hela tiden hålla kontaktinformationen på ditt konto uppdaterad. Ditt företagskonto får inte överlåtas eller upplåtas. Du är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker från ditt företagskonto, det är därför viktigt att du håller ditt lösenord hemligt och använder det på ett säkert sätt. Notera att du är skyldig att betala alla belopp som påförs kontot genom att kontot används för taxibokning.

5.2 Uppsägning av företagskonto

Ditt företagskonto löper tills vidare. Du kan när som helst säga upp företagskontot genom att meddela Taxi Göteborg detta via vår kundportal, se nedan under punkten 9. Vid uppsägning förfaller eventuella kontoskulder till omedelbar betalning.

5.3 Obehörig användning av ditt företagskonto

Om du upptäcker att ditt konto har utsatts för obehörig användning ska du omedelbart anmäla detta till oss. Taxi Göteborg kommer då att spärra kontot. Sedan Taxi Göteborg har spärrat kontot är du inte skyldig att betala sådana belopp som därefter påförs kontot.

5.4 Vår rätt att säga upp ditt företagskonto

Ett företagskonto som varit inaktivt (innebärande att ingen aktivitet har skett från kontot) i 24 månader kommer att avregistreras. 1 månad innan företagskontot avregistreras kommer Taxi Göteborg att skicka en påminnelse till dig om detta.

Om du använder ditt företagskonto i strid med dessa Villkor eller i övrigt i strid med de instruktioner som Taxi Göteborg från tid till annan anvisar (”Missbruk av Företagskontot”), och inte vidtar rättelse inom skälig tid från dess att Taxi Göteborg påpekar detta, har Taxi Göteborg rätt att säga upp ditt företagskonto till omedelbart upphörande.

Följande användning av företagskontot ska alltid anses utgöra Missbruk av Företagskontot:

 • Du underlåter att betala dina kontoskulder i tid eller Taxi Göteborg har grundad anledning att befara att du inte kommer att betala dina kontoskulder i tid, eller
 • Du gör upprepade taxisbokningar från ditt Företagskonto som du är försenad till eller uteblir från i strid med dessa Villkor.

Vid uppsägning av ditt företagskonto förfaller eventuella kontoskulder till omedelbar betalning.

6. Vårt ansvar

I vår service till dig ingår att hålla oss informerade och uppdaterade om trafikförhållanden och andra förutsättningar för genomförandet av vår Tjänst till dig samt att så korrekt som möjligt förmedla uppskattad restid och annan information om din resa till dig.

Vi på Taxi Göteborg gör vårt bästa för att all sådan information till dig ska vara korrekt, men kan inte lämna garantier avseende information som är beroende av faktorer utom vår kontroll.

Vi eftersträvar att du ska vara nöjd med våra tjänster. Om du är missnöjd ber vi dig kontakta oss så ska vi göra vad vi kan för att lösa situationen på ett så tillfredsställande sätt som möjligt.

För att Taxi Göteborg ska ansvara enligt dessa Villkor måste Företagskund reklamera taxiresan inom 14 dagar från att taxiresan utfördes.

7. Begränsning av ansvar

Vid försening/utebliven taxi utgår ingen ytterligare ersättning utöver den schabloniserade kompensation som framgår av punkten 2.11 ovan.

Om du drabbas av person- eller sakskada som täcks av Taxi Göteborgs försäkring kan du maximalt erhålla ersättning till ett belopp motsvarande ev. försäkringsersättning.

Med undantag för ansvar vid personskada vållad genom Taxi Göteborgs uppsåt eller vårdslöshet, är Taxi Göteborgs högsta sammanlagda ansvar för alla andra krav under eller relaterade till dessa Villkor begränsat till maximalt 1 prisbasbelopp för sakskada och högst 10 % av det vid tidpunkten för taxiresan gällande prisbasbeloppet vid ren förmögenhetsskada.

Taxi Göteborg är under inga omständigheter ansvarigt för indirekt skada, innefattande men inte begränsat till utebliven vinst, förlorad produktion eller förlorad eller skadad goodwill.

Taxi Göteborg ansvarar inte för förseningar eller komplikationer på grund av särskilda trafikförhållanden, olyckor, vägarbeten eller oväntad väderlek.

Taxi Göteborg ansvarar inte heller i övrigt för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Villkor för det fall underlåtenheten beror på omständighet utom Taxi Göteborgs kontroll. Såsom befriande omständighet ska anses krig eller krigsliknande handling, myndighetsrestriktioner, brand, förbud, brister eller annan liknande händelse.

8. Avtalstid

Dessa Villkor är bindande för dig vid var tid du nyttjar Tjänsten hos Taxi Göteborg. Om du inte längre vill vara bunden av dessa Villkor kan du sluta nyttja vår Tjänst.

9. Kontakta oss

Om du har några frågor angående Tjänsten, ditt kundkonto eller i övrigt önskar komma i kontakt med oss, ber vi dig kontakta vår kundportal: https://taxigoteborg.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/.

10. Övrigt

Du får inte överlåta eller upplåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor. Taxi Göteborg har dock rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor.

Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren i dess helhet är ogiltiga utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Villkoren, skälig jämkning av Villkoren ske.

11. Sekretess

Företagskund förbinder sig att under avtalstiden samt under en tid om 1 år därefter inte utan Taxi Göteborgs föregående skriftliga medgivande utlämna eller avslöja information (oavsett om den är i muntlig, skriftlig elektronisk eller annan form) om Taxi Göteborgs verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller på annat sätt använda sådan information för något annat ändamål än för Företagskunds fullgörande av sina åtaganden enligt dessa Villkor. Information som Taxi Göteborg angivit vara konfidentiell ska alltid betraktas som affärs- eller yrkeshemlighet.

12. Lagval och tvistlösning

Svensk rätt ska gälla för dessa Villkor. Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Allmänna villkor - företag. Version 2.3. 
Senast uppdaterade: 20240320.