Serviceresor - en del av vår vardag

Serviceresor är ett samlingsnamn för olika resor som helt eller delvis betalas av samhället.

Taxi Göteborg utför serviceresor för flera olika uppdragsgivare, exempelvis:

  • Färdtjänstresor för Göteborgs Stad
  • Sjukresor för Västtrafik
  • Skolresor (mer info nedan)
En taxichaufför hjälper ett äldre par ut ur sin gröna servicebil.

Serviceresor som ska faktureras uppdragsgivare kan inte bokas direkt hos Taxi Göteborg. De bokas hos respektive uppdragsgivares beställningscentral.

Vid anbud/upphandlingar av serviceresor, välkommen att kontakta oss på vår kundportal.

Skolresor

Information till kommuner där vi ännu inte utför skolresor

Taxi Göteborg utför skolresor för kommuner i Västra Götaland. Även med specialfordon, om eleven har särskilda behov.

För oss står elevens trygghet i centrum när vi utför skolresor. Samtidigt är vi medvetna om vikten av ekonomisk effektivitet för våra uppdragsgivare samt vårat gemensamma miljöansvar. Därför prioriterar vi samplanerade resor, vilket inte bara minimerar vår miljöpåverkan utan också garanterar en kostnadseffektiv transportlösning.

Vill du låta Taxi Göteborg utföra din kommuns skolresor? Välkommen att kontakta oss på vår kundportal.