Serviceresor - en del av vår vardag

Serviceresor är ett samlingsnamn för olika resor som helt eller delvis betalas av samhället.

Taxi Göteborg utför serviceresor för flera olika uppdragsgivare, exempelvis:

  • Färdtjänstresor för Göteborgs Stad
  • Sjukresor för Västtrafik
  • Skolresor (mer info nedan)
En taxichaufför hjälper ett äldre par ut ur sin gröna servicebil.

Serviceresor som ska faktureras uppdragsgivare kan inte bokas direkt hos Taxi Göteborg. De bokas hos respektive uppdragsgivares beställningscentral.

Vid anbud/upphandlingar av serviceresor, välkommen att kontakta oss på vår kundportal.

Skolresor

Information till kommuner där vi ännu inte utför skolresor

Taxi Göteborg utför skolresor för kommuner i Västra Götaland. Även med specialfordon, om eleven har särskilda behov.

Elevens trygghet är alltid viktigast när vi kör skolresor. Men uppdragsgivarens ekonomi samt miljöfrågor är också viktiga parametrar. Därför arbetar vi med ett unikt system för samplanerade resor, Klara.

Klara:
  • ger full kontroll över varje resa
  • skapar kostnadseffektivitet
  • minimerar bränsleutsläppet

Vill du låta Taxi Göteborg utföra din kommuns skolresor? Välkommen att kontakta oss på vår kundportal.