Integritetspolicy
- För dig som har ett konto

Taxi Göteborg Ekonomisk Förening, med org.nr. 757200-4351 (”Taxi Göteborg”) är ansvarigför behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). För Taxi Göteborg är integritet en del i vårt löfte till dig som kund och ett sätt att utmärka oss gentemot oseriösataxiföretag. Såväl under taxiresan som när dina personuppgifter behandlas ska du alltid känna dig trygg genom att vi sätter din integritet i första rummet. Därför är det självklart för oss att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss på grund av att du, din familjemedlem eller det företag som du arbetar på har registreratett konto hos oss.

Utöver vad som anges i denna policy behandlar vi även personuppgifter om dig på grund av att du gör eller har gjort en resa med oss, t.ex. personuppgifter som på ett eller annat sätt är relaterade till din resa. Detta kan du läsa om i vår allmänna policy för behandling av personuppgifter.

När vi nedan skriver ”du” avses såväl dig som är privatkund och dig som är företagskund. Våra kontakt uppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss för frågor rörande dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter når du oss på Taxi Göteborg enklast på dataskydd@taxigoteborg.se. Vår postadress är Box 8803, 402 71 Göteborg.

Hantering av personlig data

Taxi Göteborg Ekonomiska Förening är ansvarig för den personliga data som du, som kund, tillhandahåller oss vid bokning av taxi oavsett bokningsalternativ. Taxi Göteborg använder din personliga information för att framföra din bokning och i samband med detta ge dig den bästa möjliga service. Din information lämnas inte ut till någon annan aktör. Du har rätt till att begära att ta del av registrerad information om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant har du rätt till att komplettera eller rätta informationen. Kontakta då oss via mail

GDPR

GDPR reglerar hur vi på Taxi Göteborg får behandla dina personuppgifter.

För Taxi Göteborg är integritet en del i vårt löfte till dig som kund och ett sätt att utmärka oss gentemot oseriösa taxiföretag. Såväl under taxiresan som när dina personuppgifter behandlas ska du alltid känna dig trygg genom att vi sätter din integritet i första rummet.

Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du bokar och genomför en resa med oss när du har ett registrerat konto.

Vi behandlar dina personuppgifter huvudsakligen för att administrera och fullgöra din resa, för att skapa och administrera ditt konto hos oss, för att beräkna och betala ut din samlade kundbonus samt för att ge dig viktig information om t.ex. din resa och din bonus. Om du inte har tackat nej till det behandlar vi även ditt telefonnummer för att skicka en utvärdering till dig via sms efter genomförd resa samt din e-postadress för att skicka nyhetsbrev. Du kan när som helst invända mot att vi skickar utvärdering eller nyhetsbrev till dig. Enklast gör du detta på en av våra ”avregistreringslänkar” i ett nyhetsbrevet eller genom att svara STOP på något av våra sms.

Om Cookies

En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Cookies används för att öka funktionaliteten och göra det enklare för dig som besökare. Vi lagrar bara absolut nödvändig information i cookies för att du ska kunna boka resan smidigt och få en så bra upplevelse av hemsidan som möjligt. Vi lagrar ingen personlig information i cookies.

Om du inte accepterar användningen av cookies, kan du stänga av cookies i din webbläsares inställningar. Om cookies är avstängt finns risken att vissa funktioner på webbsidan inte fungerar som tänkt.