+

Serviceresor 

Serviceresor är ett samlingsnamn för olika resor som helt eller delvis betalas av samhället.

Taxi Göteborg utför serviceresor för flera olika uppdragsgivare, exempelvis:

  • Färdtjänstresor för Göteborgs Stad

  • Sjukresor för Västtrafik

  • Skolresor (mer info nedan)

Serviceresor som ska faktureras uppdragsgivare kan inte bokas direkt hos Taxi Göteborg. De bokas hos respektive uppdragsgivares beställningscentral.

Vid anbud/upphandlingar av serviceresor, välkommen att kontakta Taxi Göteborgs försäljningsavdelning

 

Försäkringskonto

För de försäkringsresor där du själva betalar resan och får utbetalning från försäkringskassan i efterhand kan du skapa ett försäkringskonto hos Taxi Göteborg. Månadens resor samlas på en faktura, som betalas i efterskott. 

Skapa ett försäkringskonto

Logga in och boka via 650000.se eller ring 031-650 000

Innan vi öppnar ert försäkringskonto tar vi en kreditupplysning, som måste bli godkänd. Information om vår personuppgiftshantering hittar du här.

Skolresor

Information till föräldrar och elever

För bästa möjliga kundservice och minsta möjliga miljöpåverkan, vänligen meddela oss av/påbokningar samt ändringar. Välkommen också om du har frågor om utförandet av ditt barns skolresor.

Direkttel: 031-710 30 33 

(Personlig service helgfria vardagar kl 6.30-18.00. Telefonsvarare kl 18.00-6.30.)

E-post: skol@taxigoteborg.se

Meddela av/påbokningar och ändringar online 

Om din kommun använder Taxi Göteborgs kundwebb för skolresor, kan du enkelt meddela av/påbokningar och ändringar på kundwebb.taxinet.se I så fall behöver du bara fylla i nedan ansökan, så får du tillgång till kundwebben för skolresor.

Vi återkopplar med inloggningsuppgifter inom tre arbetsdagar.

Information till kommuner,  upphandlare och beställare, där vi utför skolresor

Taxi Göteborg tar emot av/påbokningar samt ändringar till ett direkttelefonnummer och en e-postadress, speciellt för skolresor. Se ovan.

Enklast för kommunen och elevens föräldrar är att låta föräldern använda Taxi Göteborgs kundwebb för skolresor, kundwebb.taxinet.se. För att låta föräldern få tillgång till kundwebben, fyll i och skicka in nedan beställningsblankett (en per elev). Därefter måste föräldern ansöka om inloggningsuppgifter hos oss. Se ovan.

Beställningsblankett skolresor

Information till kommuner där vi ännu inte utför skolresor 

Taxi Göteborg utför skolresor för kommuner i Västra Götaland. Även med specialfordon, om eleven har särskilda behov.

Elevens trygghet är alltid viktigast när vi kör skolresor. Men uppdragsgivarens ekonomi samt miljöfrågor är också viktiga parametrar. Därför arbetar vi med ett unikt system för samplanerade resor, Klara.

Klara…

… ger full kontroll över varje resa

… skapar kostnadseffektivitet

… minimerar bränsleutsläppet

Vill du låta Taxi Göteborg utföra din kommuns skolresor? Välkommen att kontakta Taxi Göteborgs