+

Serviceresor 

Serviceresor är ett samlingsnamn för olika resor som helt eller delvis betalas av samhället.

Taxi Göteborg utför serviceresor för flera olika uppdragsgivare, exempelvis:

  • Färdtjänstresor för Göteborgs Stad

  • Sjukresor för Västtrafik

  • Skolresor (mer info nedan)

Serviceresor som ska faktureras uppdragsgivare kan inte bokas direkt hos Taxi Göteborg. De bokas hos respektive uppdragsgivares beställningscentral.

Vid anbud/upphandlingar av serviceresor, välkommen att kontakta Taxi Göteborgs försäljningsavdelning

 

Försäkringskonto

För de försäkringsresor där du själva betalar resan och får utbetalning från försäkringskassan i efterhand kan du skapa ett försäkringskonto hos Taxi Göteborg. Månadens resor samlas på en faktura, som betalas i efterskott. 

Skapa ett försäkringskonto

Logga in och boka via 650000.se eller ring 031-650 000

Innan vi öppnar ert försäkringskonto tar vi en kreditupplysning, som måste bli godkänd. Information om vår personuppgiftshantering hittar du här.

Skolresor

Information till kommuner där vi ännu inte utför skolresor 

Taxi Göteborg utför skolresor för kommuner i Västra Götaland. Även med specialfordon, om eleven har särskilda behov.

Elevens trygghet är alltid viktigast när vi kör skolresor. Men uppdragsgivarens ekonomi samt miljöfrågor är också viktiga parametrar. Därför arbetar vi med ett unikt system för samplanerade resor, Klara.

Klara…

… ger full kontroll över varje resa

… skapar kostnadseffektivitet

… minimerar bränsleutsläppet

Vill du låta Taxi Göteborg utföra din kommuns skolresor? Välkommen att kontakta Taxi Göteborgs