+

Miljö, kvalitet och säkerhet 

Taxi Göteborg är certifierat enligt Säker Grön Taxi, ett ledningssystem för miljö, kvalitet och trafiksäkerhet. Systemet är utformat av Svenska Taxiförbundet och kan beskrivas som ett "taxifierat" ISO.

Säker Grön Taxi-certifikat

Årets entreprenör 2016 - Stora Trafiksäkerhetspriset

Juryns motivering
"Genom en rad proaktiva åtgärder bidrar vinnaren till att höja trafiksäkerheten för taxiresor. Vinnaren har bland annat infört syntest för alla sina taxiförare, installerat hjärtstartare i ett antal fordon samt säkerhetscertifierat sin verksamhet." 

Garanterat trafiksäker syn

Vi är det första svenska taxibolag som garanterar att våra chaufförer kör med en trafiksäker syn. 

Hjärtstartare 

En del av våra taxibilar är utrustade med hjärtstartare. Förarna till dessa fordon är utbildade i hjärt-lungräddning och i att använda hjärtstartare. Bilar med hjärtstartare är märkta med Hjärt-Lungfondens grön-vita klisterdekal.

Hjärtstartare är den enda effektiva hjälpen när någon drabbas av hjärtstopp. Taxi Göteborgs hjärtstartare har skänkts av Hjärt-Lungfonden.

Våra förare 

Vi ställer höga krav på våra förare. Läs mer om intagning och förarutbildning.

Verksamhetspolicy 

Taxi Göteborgs affär är att erbjuda och utföra trygga och bekväma persontransporter till företag, affärsresenärer, samhälle och privatpersoner. Vi ska ge den bästa möjliga service, sträva efter att minska miljöpåverkan, höja kvaliteten och förebygga  risker i arbetet. 

Vi fokuserar vårt förbättringsarbete inom följande områden:

Fordon 

Vi följer hela tiden utvecklingen för att långsiktigt höja trafiksäkerheten, minska drivsmedelsfrörbrukningen och öka andelen förnybar energi som används i våra fordon.

  •  Alla våra fordon är utrustade med alkolås, för att bilen inte ska kunna framföras av förare med alkohol i kroppen. 

  •  Alla våra fordon är utrustade med säkerhetskamera, för att det inte ska löna sig att utföra brott mot förare och/eller passagerare.

  •  Det går alltid att beställa bil med godkänd bilbarnstol.

  • Våra bilar får vara max tre år, oftast byts bilarna ut tidigare.

IT och System 

Vi prioriterar systemutveckling med syfte att förenkla taxibeställningen, utföra bekvämare och säkrare taxiresor och effektivisera administrationen.

Vi jobbar med ständiga förbättringar och förebyggande arbete för att skapa en positiv förändring inom våra fokusområden. I detta arbete följer vi god taxitradition samt de lagar och andra krav som gäller för oss.

Vi lyssnar på våra kunder och medarbetare för att driva utvecklingen framåt. Som en del i förbättringsarbetet utbildar vi löpande våra medarbetare för att öka medvetenhet och kunskap.

Säker Grön Taxi är en viktig del i vårt långsiktiga strategiska arbete och en förutsättning för att vi ska kunna möta alla de utmaningar som väntar oss.