+

Miljö, kvalitet och säkerhet 

Taxi Göteborg är certifierat enligt Säker Grön Taxi, ett ledningssystem för miljö, kvalitet och trafiksäkerhet. Systemet är utformat av Svenska Taxiförbundet och kan beskrivas som ett "taxifierat" ISO.

Säker Grön Taxi-certifikat

Årets entreprenör 2016 - Stora Trafiksäkerhetspriset

Juryns motivering
"Genom en rad proaktiva åtgärder bidrar vinnaren till att höja trafiksäkerheten för taxiresor. Vinnaren har bland annat infört syntest för alla sina taxiförare, installerat hjärtstartare i ett antal fordon samt säkerhetscertifierat sin verksamhet." 

Garanterat trafiksäker syn

Vi är det första svenska taxibolag som garanterar att våra chaufförer kör med en trafiksäker syn. 

Hjärtstartare 

En del av våra taxibilar är utrustade med hjärtstartare. Förarna till dessa fordon är utbildade i hjärt-lungräddning och i att använda hjärtstartare. Bilar med hjärtstartare är märkta med Hjärt-Lungfondens grön-vita klisterdekal.

Hjärtstartare är den enda effektiva hjälpen när någon drabbas av hjärtstopp. Taxi Göteborgs hjärtstartare har skänkts av Hjärt-Lungfonden.

Våra förare 

Vi ställer höga krav på våra förare. Läs mer om intagning och förarutbildning.

BKY - för din trygghet 

Taxi Göteborg använder Behörigetskontroll Yrkestrafik (BKY) för att svara upp mot behörighetskrav som lagstiftningen inom yrkestrafiken har satt upp. Systemet bygger på dagliga kontroller av körkortsbehörigheter och trafiktilstånd.
Läs mer om BKY.

Service och utbildning

Våra kunder ska alltid uppleva att vi ger bästa möjliga service i alla delar i processen: Boka – resa – betala.

Vi lyssnar på våra kunder och medarbetare för att driva utvecklingen framåt. Som en del i förbättringsarbetet utbildar vi löpande våra medarbetare för att öka medvetenhet och kunskap.

Verksamhetspolicy 

Taxi Göteborgs affär är att erbjuda och utföra bekväma persontransporter till företag, affärsresenärer, samhälle och privatpersoner. Vi ska ge bästa möjliga service, ta ansvar genom att ta hänsyn till miljö, kvalitet och säkerhet samt vara tillgängliga när och där våra kunder behöver oss. Vi strävar efter att minska miljöpåverkan, höja kvaliteten och förebygga risker från de tjänster vi utför.

Vi fokuserar vårt förbättringsarbete inom följande områden:

 
Fordon 

Vi följer den tekniska utvecklingen och jobbar långsiktigt för att höja trafiksäkerheten och minska drivmedelsförbrukningen och samtidigt öka andelen förnybar energi som används i våra fordon.

Service och utbildning

Våra kunder ska alltid uppleva att vi ger bästa möjliga service i alla delar i processen: Boka – resa – betala.

Vi lyssnar på våra kunder och medarbetare för att driva utvecklingen framåt. Som en del i förbättringsarbetet utbildar vi löpande våra medarbetare för att öka medvetenhet och kunskap.

IT & System

Vi prioriterar systemutveckling med syfte att förenkla taxibeställningen, utföra bekvämare och säkrare taxiresor och effektivisera administrationen.

Vi jobbar med ständiga förbättringar och förebyggande arbete för att skapa en positiv förändring inom våra fokusområden. I detta arbete följer vi god taxitradition samt de lagar och andra krav som gäller för oss.

Säker Grön Taxi är en viktig del i vårt långsiktiga strategiska arbete och en förutsättning för att vi ska kunna möta alla de utmaningar som väntar oss.