+

Att bli medlem och driva åkeri i Taxi Göteborg Ekonomisk Förening 

För att bli medlem i Taxi Göteborg Ekonomisk Förening krävs att du:

  1. Har kört som förare för något av våra åkerier i minst ett (1) år, som heltidsanställd, eller

  2. Har varit åkeriägare ansluten till annat etablerat taxibolag i två (2) år.

  3. Betalar inträdesavgift, plåtavgift, andelsvärde och månadsavgifter. 

  4. Förvärvar ett, enligt Taxi Göteborgs bestämmelser, godkänt fordon.

  5. Tillhandahåller dokumentation om dig själv och ditt företag enligt Taxi Göteborgs bestämmelser.

För att vara medlem i Taxi Göteborg Ekonomisk förening krävs att du:

- Uppträder och sköter ditt åkeri på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt och enligt Taxi Göteborgs bestämmelser.

- Betalar fastlagda avgifter till föreningen i tid.

Är du intresserad av att bli medlem i Taxi Göteborg? Välkommen att kontakta .