+
Serviceresa

Certifieringsutbildning Serviceresor

Vi är även ackrediterade att utbilda förare för certifiering att köra serviceresor.

För att bli certifierad till att utföra serviceresor för Västtrafik och Göteborgs Stads serviceresor skall man efter genomförd certifieringskurs skriva prov med godkänt resultat. Förarcertifieringen är giltig i 5 år.

Utbildningen består av:

A-del: Bemötande och service.

B-del: Avtalskännedom.

C-del: Specialfordon

Pris för utbildning (A, B, och C) inklusive kursbok och 1 provtillfälle: 2000:- exkl. moms

Nästa certifieringsutbildning:

A/C-del utbildning: 2019-05-03

Sista anmälningsdag: 2019-04-28

B-del utbildning: 2019-05-21

Sista anmälningsdag: 2019-05-17

Anmälan kan göras på nedanstående länk vid behov av utbildning.

Kommande A/C-del under våren 2019.

2019-05-03

2019-05-20

2019-06-03

Bokning A/C-del certifiering

Kommande B-del under våren 2019.

2019-05-21

2019-06-04

Anmäl dig till Kommand-B del här.