+

Om Taxi Göteborg 

Taxi Göteborg är Västsveriges största taxibolag. Vi finns i Göteborg, Lerum, Kungälv, Alingsås och Vänersborg.

Vi utför resor för:

  • Företag med behov av persontransporter

  • Affärsresenärer som reser till, från eller inom regionen

  • Samhällets förvaltningar (t ex färdtjänst, sjukresor och skolskjuts)

  • Privatpersoner

Affärsidé 

Taxi Göteborg erbjuder persontransporter med bästa tänkbara service till företag, samhälle och privatpersoner.

Kärnvärden 

  • Att ge service 

  • Att ta ansvar 

  • Att vara tillgängliga 

Våra förare 

Vi ställer höga krav på våra taxiförare. För att få köra taxi hos oss måste man genomgå och bli godkänd i vår egen taxiskola, inom bland annat: lokalkännedom, säkerhet, bokningssystem, taxameterförfarande, kundavtal, taxor, trafikregler och såklart praktik i trafik. 

Förare som utför omsorgsresor (färdtjänst och sjukresor) genomgår extra utbildning för att kunna hjälpa kunder med speciella behov.

Organisation 

Taxi Göteborg är en ekonomisk förening. Föreningen ägs av cirka 160 medlemmar. Det är medlemmarna som driver åkerierna som äger alla taxibilar och har anställda taxiförare.

På Taxi Göteborgs kontor arbetar cirka 80 personer. De flesta arbetar inom kundservice, som är kärnan i vår verksamhet. Övriga arbetar inom ekonomi, IT, åkeriservice, information, marknadsföring och försäljning.