Prisjustering från och med 19 juni

Bäste avtalskund,

Tisdagen den 19 juni 2018 justerar vi våra priser. Justeringen motsvarar en höjning med 3 procent på vårat jämförelsepris* men även våra fasta priser kommer att justeras på samma sätt.

Justeringen görs på grund av kostnadsökningar ute i våra åkerier.

* Jämförpris = pris för en resa som tar 15 min och är 10 km lång.

Med vänlig hälsning


Martin Lund, tf VD, Driftchef
Taxi Göteborg Ekonomisk Förening

© 2019 Taxi Göteborg | Ansvarig utgivare: Petra Henriksson