Bäste avtalskund,

Torsdagen den 15 juni 2017 justerar vi våra priser. Justeringen motsvarar en höjning med 5 procent på vårat jämförelsepris* men även våra fasta priser kommer att justeras och alla tidigare avtalade fastpriser sägs upp.

Justeringen görs på grund av kostnadsutvecklingen inom löner och stor satsning, tillsammans med samhället, inom miljö och dess teknik som medföljer.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår försäljningsavdelning på forsaljning@taxigoteborg.se

* Jämförpris = pris för en resa som tar 15 min och är 10 km lång.

Med vänlig hälsning
Jonas Nilsson, VD

Taxi Göteborg Ekonomisk Förening

© 2019 Taxi Göteborg | Ansvarig utgivare: Petra Henriksson