+

Hantering av personuppgifter (PUL) 

Taxi Göteborg Ekonomisk Förening är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du som kund lämnar i samband med att du beställer en taxi via telefon eller vår hemsida. Personuppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Taxi Göteborg använder dina personuppgifter för att utföra din beställning och ge dig så god service som möjligt i samband med detta. Dina uppgifter lämnas inte ut till någon annan part.

Rättelse, insyn och avsägelse av information 

Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna korrigeras. Kontakta Taxi Göteborg via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter finner du här.