+

Detta är en resa med Taxi Göteborg 

Beställning 

Du kan beställa en taxibil på flera olika sätt: 

- Via vår app (Boka Taxi)

- Gå in på www.650000.se på datorn eller i mobilen

- Ringa vår kundtjänst på 031-650 000

- Ta en bil på gatan

Grundavgift och tilläggsavgift 

Oavsett hur du beställer så har vi en grundavgift. Börjar resan från Landvetter Flygplats eller Göteborgs Centralstation så tillkommer dessutom en ”tilläggsavgift”. Tilläggsavgifterna betalar Taxi Göteborg till Swedavia respektive Jernhusen, för att få använda taxifilerna på dessa platser.

Den glada taxigubben och prisdekal 

För att vara säker på att du kliver in i en bil från Taxi Göteborg ska du vara uppmärksam på att Stig – den glada taxigubben – finns på bilen och att taxiförarens ID-kort på bröstet visar att denne är från Taxi Göteborg.

Oavsett vilket taxibolag du åker med - kontrollera alltid jämförpriset. Enligt svensk lag ska alla taxibilar ha prisinformation, utformad efter en bestämd mall, på fordonets bakruta. På dekalen ska det finnas ett jämförpris, baserat på en 10-kilometers resa som tar 15 minuter. Se Taxi Göteborgs jämförpriser.

Säkerhetskamera 

I samma ögonblick som du går in i bilen tar vår säkerhetskamera fem bilder. När du öppnar dörren för att stiga ur tas åter fem bilder. Vårt kameratillstånd tillåter att VD och trafikchef får avsyna bilderna i ett särskilt visningsprogram i upp till en månad efter resan. Avsyning av bilder sker vanligtvis i samband med begäran från polis. Alternativt kan det också ske om VD eller trafikchef anser att det är nödvändigt för att klara ut en specifik situation.  Bilder avsynas aldrig om inte starka skäl föreligger.

Bilderna ska öka säkerheten för både förare och kunder. Dessa bilder har hjälpt Polisen vid ett flertal tillfällen att identifiera personer och utreda brott. En dekal visar att bilen har tillstånd att använda säkerhetskamera.

Rullande taxa eller fastpris 

Därefter rullar taxametern, om du inte valt att ta resan på fastpris. Ett undantag är resor till och från Landvetter Flygplats - då gäller alltid vårt redan rabatterade fastpris. 

Destination och betalning 

När du är framme vid önskad adress sker betalningen. Du kan då betala kontakt eller med kort.  Om du är innehavare av ”Taxikortet Företag” så dras korett i kortläsaren igen.  På kvittot du får finns all information om resan. Spara alltid kvittot, så att vi kan identifiera den bil du har åkt med – kanske har du glömt kvar något i bilen? 

Spåra körningar

Bokningar som görs via kundtjänst och på vår hemsida registreras i vårt trafikledningssystem och kan detaljspåras efteråt. Körningar som tas på gatan kan spåras genom betalsystemet, förutsatt att du har sparat kvittot.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta till vår kundservice. De har svar på det mesta som rör Taxi Göteborg.

Trevlig resa!