+

När vi får in en reklamation så händer detta

  1. Vår reklamationshanterare går igenom händelsen med reklamationslämnaren, för att få en klar bild av orsaken till reklamationen.

  2. Vi tillsätter en utredning.

  3. När reklamationen avser en förares uppförande så intervjuas han/hon. Även andra personer, som kan ha vetskap om händelsen intervjuas. Vi går igenom dataloggar som kan ge oss fakta om den aktuella händelsen, om så behövs.

  4. Beroende på vad utredningen kommer fram till, tas beslut om konsekvenser inom: Ersättning till kund / Påföljd för förare / Åtgärd av fordon / Ändring interna rutiner

  5. Vår reklamationshanterare återkopplar personligen eller via mail till reklamationslämnaren.

Om händelsen är av brottslig karaktär sker dessutom detta:

  1. Föraren kallas snarast in för samtal.

  2. Om det kan finnas grund för kundens uppgifter stängs föraren av under utredningstiden.

  3. Vi uppmanar kunden att göra en polisanmälan. (En tredje parts utredning av händelsen är oftast till stor hjälp för oss.)

  4. Om utredningen visar att föraren har gjort sig skyldig till brott så stängs han/hon av permanent.