+

På grund av hög efterfrågan har vi för vissa vardagar begränsade möjligheter att ta emot fler bokningar under morgnar och eftermiddagar. Direktbeställningar kan under perioderna göras i mån av tillgång på ledig bil i området.

Taxi Göteborgs integritetspolicy

Taxi Göteborgs mål är att alla, vars personuppgifter behandlas av Taxi Göteborg, ska känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som lämnats till oss.

För Taxi Göteborg är integritet en del i vårt löfte till dig som kund och ett sätt att utmärka oss gentemot oseriösa taxiföretag. Såväl under taxiresan som när dina personuppgifter behandlas ska du alltid känna dig trygg genom att vi sätter din integritet i första rummet. Därför är det självklart för oss att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. 

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss på grund av att du gör eller har gjort en resa med oss, t.ex. personuppgifter som på ett eller annat sätt är relaterade till din resa. 

För att få mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter  kan du läsa vår integritetspolicy.  

Har du några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vill utöva dina rättigheter som mer i detalj beskrivs i integritetspolicyn eller helt enkelt plocka bort dina uppgifter hos oss kan du alltid kontakta  .

Läs vår fullständiga integritetspolicy för dig som registrerad kund

Läs vår fullständiga integritetspolicy för dig som oregistrerad kund