+

På grund av hög efterfrågan har vi för vissa vardagar begränsade möjligheter att ta emot fler bokningar under morgnar och eftermiddagar. Direktbeställningar kan under perioderna göras i mån av tillgång på ledig bil i området.

Allmänna villkor

Här nedan finner du de allmänna villkoren för Taxi Göteborg. Syftet med Allmänna villkor är att beskriva och redogöra för de tjänster som du som kund kan ta del av här på hemsidan eller i appen. Men även det ansvar som vi har gentemot dig som kund och vad vi förväntar oss av dig som använder våra tjänster. 

För dig med registrerat konto på hemsidan. 

För dig med registrerat konto på appen.