+

2021-03-11

Tryggare resa med god syn bakom ratten

För femte året i rad syncertifierar Taxi Göteborg sina över 700 förare i samband med förnyelsen av förarlegitimationen. Det finns inget lagkrav på synkontroll när yrkesförare förnyar sin förarlegitimation, Taxi Göteborg gör synbesiktningen på eget initiativ.

– Vi är stolta över att återigen få förtroendet att syncertifera samtliga Taxi Göteborgs förare. De är beredda att gå längre av vad lagen kräver för att främja god syn i trafiken vilket känns som ett sant föredöme, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik i ett pressmeddelande från bolaget.