+

2021-04-26

Taxi Göteborg vinner Västtrafik-avtal

Taxi Göteborg blir ett av elva trafikföretag som utför Västtrafiks serviceresor och anropsstyrd trafik fr.o.m. juni 2022.

Avtalet omfattar färdtjänst, skoltaxi och sjukresor. Västtrafik har ställt höga krav på kvalitet och miljö i upphandlingen av resorna. Kvalitetskraven omfattar bland annat att alla förare är certifierade för serviceresor och har kunskap om funktionsvariationer. I avtalet finns också incitament som gör att trafikföretagen får mer ersättning om de minskar sina utsläpp.

Vi tackar för förtroendet och önskar alla resenärer välkomna att fortsätta resa tryggt och säkert med oss!