+

2019-11-14

Taxi Göteborg stöttar Passalen

Taxi Göteborg har en del engagemang tillsammans med olika organisationer och föreningar. Passalen är en av dem. Passalen är en ideell förening som verkar för att skapa inkludering i samhället för barn och unga vuxna med funktionsvariation.
Under de kommande månaderna hittar man Passalens budskap på insidan av Taxi Göteborgs bilar. Många av Passalens deltagare åker dagligen färdtjänst med Taxi Göteborg och Passalen ser detta som en möjlighet att sprida sitt budskapet om allas rätt till en aktiv fritid.

- Vi är så glada och tacksamma över detta samarbete. Passalens mål är att nå så många barn och unga vi bara kan, i behov av kompisar och aktiviteter. Genom att synliggöra Passalens aktiviteter i bilarna når vi fler, säger Ia Kjellsdotter. Verksamhetsledare på Passalen.