+

2017-03-22

Prisjustering 15 juni 2017

Torsdagen den 15 juni 2017 justerar vi våra priser. Justeringen motsvarar en höjning med 5 procent på vårat jämförelsepris*, vilket innebär att även våra fasta priser kommer att justeras.

Justeringen görs på grund av kostnadsutvecklingen inom löner och stor satsning, tillsammans med samhället, inom miljö och dess teknik som medföljer.

* Jämförpris = pris för en resa som tar 15 min och är 10 km lång.