+

2019-06-03

Invigning av Göteborgs första supersnabbladdare

Rena och tysta transporter blir allt viktigare i städer som växer och
förtätas. Genom en helt ny typ av laddstation, anpassad för tung
trafik som distributionslastbilar och renhållningsfordon, tar vi
nu ett avgörande steg i Göteborgs elektrifieringsresa. Den publika
laddstationen, med en effekt på 175 KW, är den första i sitt slag och
möjliggör en utökad användning av kommande helelektriska lastbilar.
Laddstationen kan även användas för laddning av personbilar.

Vid invigningen medverkar:
Alf Engqvist, VD, Göteborg Energi
Jan Hallberg (M), styrelseordförande, Göteborg Energi
Stefan Strand, VD, Volvo Lastvagnar Sverige
Edward Jobson, Vice President Electromobility, Volvo Lastvagnar AB
Anders Olausson, VD, Taxi Göteborg