+

2012-11-01

Höjd tilläggsavgift från Göteborgs Centralstation 1 november

Från och med 1 november 2012 är tilläggsavgiften, för resor från taxiangöringen vid Göteborgs Centralstation, 21 kronor.

Tilläggsavgiften betalar Taxi Göteborg till Jernhusen* för att få använda taxiangöringen.

* Jernhusen äger och förvaltar marken och fastigheten på Centralen.

Våra priser och tjänster