+

2021-07-08

Godkänd revision - Säker Grön Taxi

Taxi Göteborg har genomgått en godkänd revision och uppfyller kraven enligt Svenska Taxiförbundets certifieringssystem Säker Grön Taxi.

Säker Grön Taxi är taxibranschens system för styrning av kvalitets- och miljöarbetet. Systemet är baserat på ISO 14001 och hjälper taxiföretag att styra transportarbetet mot en hög och jämn kvalitet med en minimal miljöpåverkan.

Anslutningen är frivillig och Taxi Göteborg har valt att certifiera sig både inom trafiksäkerhets- och kvalitetsdelen Säker Taxi, samt miljödelen Grön Taxi, tillsammans kallat Säker Grön Taxi.

Återkommande interna och externa revisioner säkerställer att ev. problem i systemet rättas till och att miljö- och kvalitetsarbetet hålls levande. Den externa revisionen genomförs av en från Svenska Taxiförbundet fristående revisor.

Taxi Göteborg har nu genomgått en godkänd revision igen och vi arbetar nu vidare med miljö- och kvalitetsledningssystemet inom vår verksamhet!