Väntetid 

När taxin är framkörd till beställd hämtadress väntar föraren mellan fem och femton minuter.
Väntetiden beror på:

  • Om kunden har ett företagsavtal med oss

  • Hur bokningen är gjord

  • Var hämtningen sker

Gällande taxa debiteras under väntetiden. Vid resa med fastpris är väntetaxan 50 kr/påbörjad 10 minutersperiod.