Om Taxi Göteborg 

Taxi Göteborg är Västsveriges största taxibolag. Vi finns i Göteborg, Lerum, Kungälv, Alingsås och Vänersborg.

Vår historia 

Sedan 1922 

Taxi Göteborg grundades 1922. Vi var Göteborgs första taxibolag och hette då Göteborgs Droskägarförening. 

För att beställa en droska kunde man gå eller ringa till närmaste taxistation. En ”telefonpojke” tog emot inkommande samtal och sprang sedan ut med adressuppgifterna till någon de väntande droskorna.

Fordonen utgjordes av häst och vagn. Så var det fram till slutet av 1920-talet, då hästdroskorna byttes mot motordrivna bilar. I mitten av 1960-talet installeras radiostationer och kommunikationsutrustning i bilarna.

Fortsättning

Kunder 

Vi utför resor för:

 • Företag med behov av persontransporter

 • Affärsresenärer som reser till, från eller inom regionen

 • Samhällets förvaltningar (t ex färdtjänst, sjukresor och skolskjuts)

 • Privatpersoner

Affärsidé 

Taxi Göteborg erbjuder persontransporter med bästa tänkbara service till företag, samhälle och privatpersoner.

Kärnvärden 

 • Att ge service 

 • Att ta ansvar 

 • Att vara tillgängliga 

Våra förare 

Vi ställer höga krav på våra taxiförare. För att få köra taxi hos oss måste man genomgå och bli godkänd i vår egen taxiskola, inom bland annat:

 • Lokalkännedom

 • Säkerhet 

 • Kundservice

 • Bokningssystem

 • Taxameterförfarande

 • Kundavtal, taxor och krediter

 • Lagar och regler

 • Praktik i trafik

Förare som utför omsorgsresor (färdtjänst och sjukresor) genomgår extra utbildning för att kunna hjälpa kunder med speciella behov.

Organisation 

Taxi Göteborg är en ekonomisk förening. Föreningen ägs av cirka 160 medlemmar. Det är medlemmarna som driver åkerierna som äger alla taxibilar och har anställda taxiförare.

På Taxi Göteborgs kontor arbetar cirka 80 personer. De flesta arbetar i kundtjänst, som är kärnan i vår verksamhet. Övriga arbetar inom ekonomi, IT, åkeriservice, information, marknadsföring och försäljning.