Miljö, kvalitet och säkerhet

Taxi Göteborg är certifierat enligt Säker Grön Taxi, ett ledningssystem för miljö, kvalitet och trafiksäkerhet. Systemet är utformat av Svenska Taxiförbundet och kan beskrivas som ett "taxifierat" ISO.

Säker Grön Taxi-certifikat

Våra förare

Vi ställer höga krav på våra förare. Läs mer om intagning och förarutbildning.

Verksamhetspolicy

Taxi Göteborgs affär är att erbjuda och utföra bekväma persontransporter till företag, affärsresenärer, samhälle och privatpersoner. Vi ska ge bästa möjliga service, ta ansvar genom att ta hänsyn till miljö, kvalitet och säkerhet samt vara tillgängliga när och där våra kunder behöver oss. Vi strävar efter att minska miljöpåverkan, höja kvaliteten och förebygga risker från de tjänster vi utför.

Vi fokuserar vårt förbättringsarbete inom följande områden:

Fordon

Vi följer den tekniska utvecklingen och jobbar långsiktigt för att höja trafiksäkerheten och minska drivmedelsförbrukningen och samtidigt öka andelen förnybar energi som används i våra fordon.

Service

Våra kunder ska alltid uppleva att vi ger bästa möjliga service i alla delar i processen: Boka – resa – betala.

IT& System

Vi prioriterar systemutveckling med syfte att förenkla taxibeställningen, utföra bekvämare och säkrare taxiresor och effektivisera administrationen.

Vi jobbar med ständiga förbättringar och förebyggande arbete för att skapa en positiv förändring inom våra fokusområden. I detta arbete följer vi god taxitradition samt de lagar och andra krav som gäller för oss.

Vi lyssnar på våra kunder och medarbetare för att driva utvecklingen framåt. Som en del i förbättringsarbetet utbildar vi löpande våra medarbetare för att öka medvetenhet och kunskap.

Säker Grön Taxi är en viktig del i vårt långsiktiga strategiska arbete och en förutsättning för att vi ska kunna möta alla de utmaningar som väntar oss.

Göteborg, mars 2014